Köpa hus eller lägenhet i Spanien?

Sista månader vi har fått flera förfrågar från svenskar som vill köpa fastighet i Spanien (speciell i Marbella, Torrevieja, Benidorm, Alicante, Altea och Albir)

Vår svensktalande spansk advokat Hugo Gutierrez Colás kommer att se till att era intressen skyddas och att alla juridiska aspekter av ert fastighetsköp är rätt. Våra tjänster inkluderar:

1- Kontrollera att egendomen är legal och att den inte är påverkad av någon skuld, utmätningar, inteckningar, etc. Om det skulle finnas något inteckning (hypotekslån, utmätning, etc) vi tar hand av avsluta de. Vi även kontrollerar att Egendomen har alla nödvändiga licenser och tillstånd.

2- Ansöka efter ett certifikat från markregistret för att bekräfta att ägaren till fastigheten är den rättmätige ägare.

3- Skriva ett Köpekontrakt på spanska/svenska och garantera att köparens rättigheter är helt tillgodosedda.

4- Förbereda alla dokument som behövs för notarien.

5- Skriva en fullmak. Fullmakten kan ordnas hos en svensk Notarie och måste stämplas med Hagues Apostille. Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

6- Ansöka efter NIE ( Nunumero de Identificacion de Extranjeros) med en fullmakt. Detta nummer är nödvändigt för icke bofasta och krävs vid köp av hus.

7- Beställa en försäkring för bostaden.

8- Översätta för dig hos Notarien.

9- Betala skatt (Transmisiones Patrimoniales Onerosas) i ditt namn. Denna skatt tas ut vid överlåtelse av egendom och gäller vid förvärv av fastighet i andra hand. Från och med den 1 januari 2013 är den höjd i Valencia från 7 % till 8% av värdet uppgivet i lagfarten.

10- Registrera lagfarten i markregistret. Lagfarten måste registreras hos det lokala fastighetsregistret (Registro de la Propiedad)

11- Registrera egendomen i lantmäteriet (Catastro) och ordna att skatten (Impuesto de Bienes Inmuebles-IBI) dras direkt från ditt bankkonto i Spanien.

12- Byta el och vatten kontrakt i ditt namn (Räkningarna dras direkt från ditt spanska bankkon).