ICKE RESIDENT INKOMSTSKATT

Vi vill även informera om att du som inte är skattemässigt bofasta i
Spanien och är ägare till en fastighet, måste betala så kallad icke
resident skatt innan den 31 december varje år genom modell 210. Om en
fastighet ägs av mer än en person måste samtliga deklarera och betala
skatt.

För att beräkna skatten appliceras 2 % av taxeringsvärdet. Ni hittar
värdet (Valor Catastral) på senaste IBI-fakturan (Impuesto Bienes
Inmuebles). När det gäller egendomar vars taxeringsvärde har ändrats från
och med den 1 januari 1994, appliceras 1,1 % av taxeringsvärdet.

Om man endast har varit ägare till fastigheten delar av året och/eller har
haft bostaden uthyrd, beräknas skatten i proportion av antalet månader.

Oavsett belopp betalar man 24,75 % i skatt på framräknat belopp.