EXTRA SKATT VID FASTIGHETSKÖP (COMPROBACION VALORES)

Det kan hända att när du har köpt din fastighet i Spanien och efter att du har betalat den skatt som tillämpas för den region där du bor (10% av priset i Valencia), får ett kravbrev från Skatteverket (Consejeria de Hacienda) där de kräver dig att betala 10% skatt mellan priset deklarerat i lagfarten (Escritura) och det uppdaterade taxeringsvärdet. Med den aktuella krisen i Spanien och den kraftiga prisnedgången är det vanligt att säljpriset är lägre än priset som skattemyndigheterna fastställt. 

Det uppdaterade taxeringsvärdet räknas ut på följande sätt: Taxeringsvärdet (valor catastral) x koefficient som varierar från stadshus till stadshus. Koefficienterna för 2014 i Comunidad Valenciana blev godkänt med en lag som heter Orden nº 4/2014 de 28 de Febrero de 2014: http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=002089/2014).

Kriterier som skattemyndigheterna använder för att räkna ut det nya värdet på bostaden som ni köpt, baseras på “standardiserade formler” och inte på den individuella bostaden. Denna process kallas på spanska för “Comprobación de Valores”. 

Skatteverket skickar först ut ett brev som heter “Comunicacion de inicio de Notificacion del tramite de alegaciones”. De ger dig 10 dagar för att legera beslutet men det är inte nödvändigt att svara på detta. När det har gått 10 dagar, skickar Skatteverket ett till brev som heter “Comunicacion de liquidacion provisional”. Man har då 30 dagar för att överklaga.

Först överklagar man till Skatteverket (Consejeria de Hacienda) som har skickat brevet till dig (Oficina Liquidadora). Denna överklagan kallas för “Recurso Económico Administrativo”. Myndigheterna tar tyvärr lång tid för att ge besked på överklagan, det kan ta up till 2 år. Skulden betalas inte förrän du har fått ett beslut från Consejeria de Hacienda . Svaret kan vara positivt eller negativt. Om det är negativt måste du betala skulden plus ränta (5%) eller överklaga till Högsta Domstolen i din region. (Tribunal Superior de Justicia -TSJ)

Högsta Domstolen i exempelvis Comunidad Valenciana har en rättspraxis som är väldigt gynnsam med skattskyldiga och deras domslut brukar bli att den skattskyldige inte behöver betala skatten som Skatteverket kräver.

Vi på Colás Abogados kan hjälpa dig om du har fått ett sådant brev från myndigheterna.