VIKTIGA NYA REGLER I SPANSKT ARVSSKATT

EU-domstolen bestämde den 3: september att spanskt arvsskatt (Impuesto de Sucesiones y Donaciones-I.S.D) går mot EU-lagen. Den 27 november har spanska regeringen, igenom Lag 26/2014, ändrat Arvsskattsreglerna som påverkar ticke residenta som ärver tillgångar i Spanien.

Det innebär att arvingarna har rätt att använda sig av reglerna som finns där tillgångarna ligger. Till exempel I Comunidad Valenciana har arvingarna rätt till 75 % rabatt i skatten.

Alla som har betalt arvsskatt de sista 5 år har rätt att stämma staten och få skatt återbetald.