Processrätt och Tvistelösning

Colás Abogados har erfarenhet av processrätt/tvistlösning och företräder klienter i domstol. Nedan följer några exempel på tvistesituationer:

Ansvarstvister
Avtalsenlig och utomobligatorisk ansvarstvist
Försumlighetstvist

Successionsprocesser
Fastställande av dödsbo
Bestridande av testamentsförfogande
Arvsfördelning

Interna bolagskonflikter
Konflikter mellan aktieägare
Åtal mot styrelseledamot på grund av försummelse

Lagsökning
Säkerhet (lån och personlig säkerhet)
Exekvatur
Inkasso
Skuldebrev