Familjerätt

Vid familjerättsliga tvister är det viktigt att bli omhändertagen av ett lämpligt advokatteam. På Colás Abogados är vi väl medvetna om hur känsliga dessa situationer kan våra och vi strävar efter att alltid skydda vår klienters intressen.

Separation och skilsmässa
Vårdnad av barn
Faderskapsfaställelse
Invaliditet
Testamente- och arv