Yrkesetikk

Under utøvelsen av sitt yrke, er alle fagfolkene hos Colás Abogados forpliktet til å oppfylle de retningslinjene som de ulike yrkesforeningene har vedtatt, og som regulerer utøvelsen av advokatyrket.