Sivilrett

Colás Abogados har lang erfaring i å representere sine klienter overfor domstolene, og kan gi rådgivning i følgende områder:

Ansvarsforhold
Ansvar med eller uten avtaleramme.
Ansvar under yrkesutøvelse.
Pengekrav.

Arvesaker.
Fastsettelse av arvens størrelse og omfang.
Innsigelser mot testamentariske disposisjoner.
Arveoppgjør.

Tvistemål innad i et selskap
Tvister mellom aksjonærer.
Ansvarskrav mot administratorer.
Innsigelser mot selskapsavtaler

Tvangsfullbyrdelse
Personlige garantier og realsikkerhet.
Utenlandske domskjennelser og meklingsforlik (Eksekvatur).
Små pengekrav og europeiske pengekravssaker.
Betalingssaker: Veksler, sjekker og egenveksler