Handelsrett

Opprettelse av selskaper.
Endringer av vedtekter.
Handelskontrakter.
Konkursrett.